بالاتر از نگاه منی! آه! ماه من!

دستم نمی رسد به بلندای چیدنتباید بسنده کرد به رویای دیدنت یوسف ترین عزیز جهان هم که باشی امدر سینه آ

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ