بالاتر از نگاه منی! آه! ماه من!

بالاتر از نگاه منی! آه! ماه من!

دستم نمی رسد به بلندای چیدنتباید بسنده کرد به رویای دیدنت یوسف ترین عزیز جهان هم که باشی ام

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ