من از عهد آدم تو را دوست دارم

من از عهد آدم، تو را دوست و دارم واز آغاز عالم، تو را دوست دارم چه شب‌ها من و آسمان تا دم صبحسرودی

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ