شعرهای غمگین و اس ام اس های عاشقانه

یك نفرم اما دو نفر را نفس مى كشم تو را دم خودم را بازدم من از اين تكرار زنده ام… بعضی‌ها خودشان

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ