روز مبادا

وقتی تو نیستینه هست‌های ماچونان که بایدندنه بایدها.. مثل همیشه آخر حرفمو حرف آخرم رابا بغض می‌خورمعم

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ