جای تو خالیست

برخیز که غیر از تو مرا دادرسی نیست گویی همه خوابند، کسی را به کسی نیست  آزادی و پرواز از آن خاک به ا

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ