مرز جنون

کلماتم را در جوی سحر می‌شویم لحظه‌هایم را در روشنی باران‌ها  تا برای تو شعری بسرایم، روشن تا که بی‌

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ