خوب‌ترین حادثه

با همه‌ی بی سر و سامانی‌ام باز به دنبال پریشانی‌ام  طاقت فرسودگی‌ام هیچ نیست در پی ویران شدنی آنی‌ام

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ