محض رضای عشق

تاریک کوچه‌های مرا آفتاب کن با داغ‌های تازه، دلم را مجاب کن  ابری غریب در دل من رخنه کرده است بر من

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ