ضرب المثل دل به دل راه دارد

ضرب المثل دل به دل راه دارد

داستان ضرب المثل دل به دل راه دارد مورد استفاده: این ضرب المثل در مورد افرادی كه به شدت ب

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ