تصاویر روز عرفه - سری پنجم

عرفه آمده و باز صدایم کردی میهمان حرمِ  جود و سخایم کردی فرصت دیگری آمد که مرا عفو کنی تا ببخشی گنهم

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ