دیگه نیستی

ديگه نيستى تا بگى دوسم دارى ديگه نيستى ببينى مردم انگارى ديگه نيستى بدونى باز دردامو ديگه ن

<-BlogAbout->
ناگفته های پشت پرده
ناگفته های پشت پرده
سفارش تبلیغ سفارش تبلیغ